wat zijn algemene competenties

SBL Competenties 

HrmForce Onderwijs maakt in de Big Fifty Onderwijs test gebruik van de 7 Onderwijscompetenties of ook wel SBL competenties genoemd, die ooit zijn geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (kortweg SBL, opgeheven in 2011) en opgenomen zijn in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Door deze competenties duidelijk te omschrijven, is het beter mogelijk ze te meten en verder te ontwikkelen. Hiermee krijgt de school een kwalitatief instrument in handen om haar docenten te werven, selecteren en te helpen ontwikkelen.

HRM Force Onderwijs gebruikt deze SBL competenties als basis voor haar assessments. Hierdoor is de school in staat om op een goede en snelle manier die docenten te werven en te selecteren die voldoen aan het opgestelde competentieprofiel.

In de Big Fifty onderwijs worden de volgende SBL competenties gebruikt:

Interpersoonlijk Competent

Pedagogisch Competent

Vakinhoudelijk en Didactisch Competent

Organisatorisch Competent

Competent in Samenwerken met collega’s

Competent in Samenwerken met de omgeving

Competent in Reflectie en Ontwikkeling