Lesobservaties en leerlingevaluaties

Qme12 is een mobiele website die het mogelijk maakt om online lesobservaties te doen. Daarmee kan ook beoordeeld worden in hoeverre een leerkracht voldoet aan de indicatoren voor Basisbekwaam of Vakbekwaam.

Op een hele makkelijke manier is ook mogelijk om leerlingen of ouders via een device evaluaties met betrekking tot een leerkracht te laten invullen. Samen met de competentievragenlijst en 360 graden Feedback van collega’s heeft u dan een zo volledig mogelijk beeld van het competentieniveau en het feitelijke gedrag van een leerkracht.

HrmForce Onderwijs voldoet met deze instrumenten aan het Toetsingskader beproefde observatie-instrumenten.