Competentie leervermogen

Interpersoonlijk Competent 

Interpersoonlijk competent is: het creëren van een vertrouwde sfeer door op een positieve en open manier met leerlingen om te gaan.

Gedrag wat daar bij kan horen:

  • gaat respectvol om met leerlingen
  • kent zijn/haar grenzen
  • gebruikt humor in situaties en om conflicten op te lossen
  • toont zich persoonlijk betrokken op de leerlingen

HrmForce Onderwijs: informatie

Algemene competenties

SBL Competenties