Competentie leervermogen

Wat is Competent in Samenwerken met de omgeving

Competent in Samenwerken met de omgeving is:
Het zorgdragen voor een goede communicatie en afstemming met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van leerlingen.

Gedrag wat daar bij kan horen:

  • zoekt actief contact met ouders en andere betrokkenen
  • verantwoord zijn/haarwerkwijze aan ouders en andere betrokkenen
  • bouwt relaties op met andere onderwijsinstellingen
  • stelt zich constructief en open op in contacten met ouders en andere betrokkenen