Competentie leervermogen

Wat is Competent in Samenwerken met collega’s 

Competent in Samenwerken met collega’s is: het leveren van een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.

Gedrag wat daar bij kan horen:

  • vraagt hulp aan collega’s
  • geeft hulp aan collega’s
  • wisselt op eigen inititatief informatie uit met collega’s
  • levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg